Gdy z rur centralnego ogrzewania i grzejników dobiegają dziwne odgłosy lub temperatura w naszym domu spada to znak, że instalacja jest zapowietrzona i wymaga naszej szybkiej reakcji. Zapowietrzenie grzejników jest wynikiem przedostania się do instalacji powietrza. W przewodach mogą również gromadzić się metan, siarkowodór i wodór, które powodują korozję elementów metalowych. Długotrwałe zapowietrzenie grzejników powoduje, że woda gromadzi się w dolnej ich części co pogarsza wymianę ciepła i skutkuje niedogrzaniem pomieszczenia. Nadmiar gazów w instalacji pogarsza też pracę kotłów grzewczych, może nawet doprowadzić do ich uszkodzenia oraz zakłóca pracę pomp obiegowych.

Do rur w instalacji może dostawać się też tlen na skutek procesu dyfuzji. Należy zawsze, w przypadku montażu rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych, upewnić się, że są one wyposażone w barierę antydyfuzyjną czyli cienki aluminiowy płaszcz, zapobiegający przedostawaniu się gazów do przewodów oraz ich zbytniej rozszerzalności cieplnej. Dodatkowo płaszcz ten zwiększ ich wytrzymałość. Niestety nie da się całkowicie wyeliminować problemu przedostawania się gazów do instalacji grzewczych. Powodują to mikroskopijne nieszczelności w pobliżu zaworów, czy miejsc łączenia rur, przez które zasysane jest powietrze. Do przedostania się powietrza do instalacji może także dojść podczas wypełniania jej wodą. Należy pamiętać, że im większy i rozleglejszy jest system grzewczy w naszym domu, instalacja powinna być napełniana wolno i strumieniem o małym ciśnieniu.

Najskuteczniejszym sposobem na odpowietrzenie grzejników jest wyposażanie je w odpowietrzniki, coraz więcej firm fabrycznie wyposaża w nie swoje produkty. Odpowietrznik montowany jest w górnej części grzejnika i poprzez odkręcenie go, usuwamy gromadzące się w instalacji gazy. Aby ograniczyć problemy związane z gromadzeniem się gazów w przewodach i grzejnikach warto wyposażać piony grzewcze w automatyczne odpowietrzniki pracujące miejscowo i stosować separatory powietrza montowane za kotłem c.o., które wytrącają gazy z instalacji.

Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: