Jednym z najważniejszych elementów instalacji centralnego ogrzewania są grzejniki, uczestniczące bezpośrednio w przekazywaniu ciepła do pomieszczeń. Prawidłowo zamontowane zapewniają utrzymanie pożądanej temperatury we wnętrzu, a także umożliwiają jej regulację w szerokim zakresie. Ich wielkość oraz rodzaj powinny zostać określone w projekcie instalacji centralnego ogrzewania.

Twój Instalator z siedzibą w mieście Poznań oferuje kompleksowy montaż centralnego ogrzewania i grzejników, działając zarówno na zlecenia osób prywatnych, jak i klientów firmowych. Nasi instalatorzy doskonale wiedzą, jak przeprowadzić montaż grzejnika łazienkowego, uniwersalnego czy płytowego, aby zapewniał bezawaryjne i niezawodne funkcjonowanie przez długi czas.

Poza tradycyjnymi instalacjami grzewczymi, specjalizujemy się także w systemach i montażu ogrzewania podłogowego oraz ściennego. Oferta naszej firmy obejmuje ponadto instalację automatyki do sterowania instalacją centralnego ogrzewania.

Podział grzejników

Grzejniki, ze względu na rodzaj zastosowanego w nich czynnika grzewczego, dzieli się na elektryczne, wodne, parowe oraz gazowe. Znacznie popularniejszy wśród hydraulików jest jednak podział grzejników uwzględniający sposób przekazywania ciepła do pomieszczeń. Pod tym względem wyróżnia się grzejniki:

 • konwekcyjne (z konwekcją wymuszoną wentylatorem lub naturalną),
 • promieniujące.

Grupa urządzeń konwekcyjnych obejmuje następujące grzejniki:

 • płytowo stalowe,
 • płytowo konwektorowe (stalowo-aluminiowe),
 • rurowe z rur gładkich bądź ożebrowanych,
 • grzejniki posiadające wbudowany wentylator, tzw. nagrzewnice.

Z kolei grzejniki promieniujące dzielą się na:

 • płaszczyznowe (podłogowe, ścienne, sufitowe),
 • promienniki podczerwieni,
 • promieniujące taśmowe.

Osobną kategorię stanowią tzw. grzejniki hypokaustyczne, w których ciepło jest rozprowadzane przez nagrzane powietrze. We współcześnie konstruowanych tego rodzaju systemach grzewczych powietrze krąży w kanałach utworzonych ze specjalnych pustaków lub w przestrzeni pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi (kanały mogą występować zarówno w jednym, jak i w dwóch rzędach).

Jak rozmieścić grzejniki w domu?

Zanim zdecydujemy się na montaż grzejników, bardzo istotną kwestią jest to, aby zadbać o ich prawidłowe rozmieszczenie. Właściwe rozplanowanie urządzeń grzewczych pozwoli nie tylko zaoszczędzić na ogrzewaniu, ale także zapewnić równomierną temperaturę we wszystkich pomieszczeniach.

Zdaniem instalatorów, podstawową zasadą jest montaż grzejnika w miejscu, gdzie mają miejsce największe straty cieplne, a więc:

 • na ścianach zewnętrznych,
 • w pobliżu drzwi (wyjściowych, balkonowych, tarasowych),
 • w pobliżu okien.

Grzejniki zamontowane w wyżej wymienionych miejscach zagwarantują odpowiednią cyrkulację powietrza, a dodatkowo stworzą tzw. barierę powietrzną (gorące powietrze będzie mogło swobodnie unosić się do góry i blokować dostęp zimnu znajdującemu się w pobliżu okien oraz drzwi).

Instalatorzy zgodnie twierdzą, iż nie należy umieszczać grzejników na ścianach wewnętrznych, gdyż wówczas są one w stanie stracić nawet do 10% wydajności. Nierównomierny rozkład temperatury spowodują grzejniki zamocowane na ścianach naprzeciw okien. Jeśli montaż grzejnika łazienkowego czy pokojowego musi odbyć się na ścianie wewnętrznej, wówczas najprostszym rozwiązaniem jest powieszenie nad nim półki (najlepiej w odległości ok. 10 cm). Dzięki temu ciepło będzie swobodnie płynęło do pomieszczenia.

W przypadku montażu grzejnika pod oknem należy pamiętać o tym, by:

 • długość grzejnika nie była większa niż szerokość okna,
 • nie dobierać rozmiaru urządzeń grzewczych dokładnie do wymiarów odpowiadających wnęce podokiennej (centymetrów grzejnikom dodają przede wszystkim przyłącza oraz głowice termostatyczne).

Podstawowe zasady montażu grzejników

Montaż centralnego ogrzewania firma Twój Instalator jest w stanie przeprowadzić zarówno w nowym budynku, jak i podczas modernizacji w obiekcie remontowanym. Bez względu na rodzaj wybranych przez inwestora urządzeń i przebieg rur instalacji grzewczej, zasady prawidłowego montażu grzejników są następujące:

 • grzejnik ustawiony przy ścianie należy montować w płaszczyźnie pionowej bądź równoległej do powierzchni ściany/wnęki,
 • grzejnik w poziomie zaleca się instalować z uwzględnieniem jego możliwości odpowietrzania,
 • grzejniki, których budowa to umożliwia, można łączyć krzyżowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach),
 • wsporniki, uchwyty oraz stojaki grzejnikowe należy osadzać w przegrodach budowlanych w sposób trwały,
 • grzejniki należy odpowiednio zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do momentu zakończenia robót wykończeniowych.

Aby urządzenia grzewcze pracowały optymalnie i spełniały swoją funkcję w dostarczaniu ciepła, należy pamiętać, że ich montaż powinien być uzależniony głównie od ich rodzaju. Najlepszym miejscem montażu grzejnika łazienkowego czy pokojowego jest przegroda zewnętrzna, nazywana potocznie ścianą zewnętrzną, wraz z oknem i parapetem.

Regulacja grzejnika

Po montażu co i każdego grzejnika, należy przeprowadzić ich regulację, dostosowując przepływ wody do założonej mocy grzewczej. Niedokonanie regulacji przez hydraulika może przyczynić się do trudności z uzyskaniem pożądanej temperatury we wnętrzach, zwłaszcza tych, które są najbardziej oddalone od kotła centralnego ogrzewania.

W przypadku większych instalacji, wyregulowanie grzejników wiąże się z koniecznością wykonania obliczeń hydraulicznych, jednak często wystarczająca okazuje się inna metoda. Regulacja polega na zdławieniu przepływu w ten sposób, by różnica temperatur na wejściu i wyjściu z grzejnika wynosiła nie więcej niż 20°C. Zawory grzejnikowe mają możliwość podwójnej regulacji, więc zmieniając ich nastawy hydraulik może sprawdzić po pewnym czasie, czy różnica temperatur utrzymuje się na właściwym poziomie.

Natomiast bieżącą regulację temperatury we wnętrzu zapewniają już zamontowane na zaworach grzejnikowych głowice termostatyczne, które na chwilę obecną stanowią standardowe wyposażenie większości modeli grzejników dostępnych na rynku.

Najczęstsze błędy popełniane podczas montażu grzejników

Grzejniki stanowią jedno z najważniejszych ogniw instalacji centralnego ogrzewania, a ich niewłaściwy montaż może wiązać się z szeregiem problemów. Ich trwałość i bezawaryjne funkcjonowanie zależy nie tylko od jakości, ale również od tego, czy zostaną podłączone do instalacji co w sposób prawidłowy i zapewniający bezpieczeństwo.

Najczęstsze błędy popełniane w trakcie montażu grzejników to przede wszystkim:

 • niewłaściwie dobrana moc grzejników – określając moc urządzeń grzewczych należy uwzględnić temperaturę wody zasilającej, wody powracającej do kotła oraz temperaturę, jaka panuje w danym pomieszczeniu,
 • nieprawidłowe umiejscowienie – nie zaleca się montowania grzejników zbyt blisko parapetów lub na nieodpowiednich wspornikach,
 • zasyfonowanie instalacji grzejnikowej – zdarza się to zwłaszcza w sytuacjach, gdy grzejnik jest umieszczony poniżej rur,
 • niewłaściwe podłączenie do instalacji centralnego ogrzewania – grzejniki należy łączyć z instalacją przy użyciu dwóch zaworów: na zasilaniu montuje się zawór regulacyjny, a na powrocie zawór odcinający,
 • zła jakość wody – to jeden z istotniejszych czynników mających wpływ na niszczenie grzejników.
Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: