Jednym z głównych profili działalności naszej firmy, poza instalacjami hydraulicznymi i gazowymi, jest kompleksowa realizacja instalacji centralnego ogrzewania. Sprawnie i fachowo wykonujemy instalacje grzewcze, montaż kaloryferów, a także różnego rodzaju naprawy instalacji, działając na terenie całego miasta Poznań i okolic. Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób prywatnych, jak również do firm, instytucji oraz zarządców obiektów użyteczności publicznej.

Głównym zadaniem instalacji co jest utrzymanie w pomieszczeniu wymaganej temperatury. Każda instalacja centralnego ogrzewania jest zbudowana z szeregu ściśle powiązanych ze sobą elementów, takich jak kocioł lub inne źródło ciepła, grzejników oraz armatury połączonej odpowiednimi przewodami. Przewody instalacji mogą być wykonywane z rur miedzianych, stalowych bądź z tworzyw sztucznych. Najważniejszym czynnikiem, który przenosi ciepło z kotła do grzejników jest woda o temperaturze wynoszącej ok. 95 °C.

Podział instalacji centralnego ogrzewania

Klasyfikacji instalacji centralnego ogrzewania można dokonać nie tylko ze względu na sposób wymuszenia krążenia czynnika grzewczego (rozróżnia się instalacje grawitacyjne oraz pompowe), ale także biorąc pod uwagę jego rodzaj. Pod tym względem wyróżniamy następujące instalacje grzewcze:

 • wodne,
 • powietrzne,
 • elektryczne,
 • parowe (pary niskoprężnej).

Warto także podkreślić, że instalacje co można podzielić ze względu na sposób, w jaki zostały rozprowadzone przewody:

 • instalacje z rozdziałem górnym,
 • instalacje z rozdziałem dolnym,
 • instalacje jedno oraz dwururowe.
Instalacje wodne grawitacyjne oraz pompowe

Zdecydowanie największą popularnością cieszy się wykonywanie centralnego ogrzewania wodnego: grawitacyjnego oraz pompowego. Firmy instalacyjne wykonują tego rodzaju systemy zarówno z rozdziałem górnym, jak i dolnym. Zasada działania ogrzewania grawitacyjnego polega przede wszystkim na wykorzystaniu zjawiska zmiany gęstości wody, które zachodzi na skutek modyfikacji jej temperatury.

Grawitacyjne instalacje grzewcze najczęściej są stosowane w budynkach, w których pozioma odległość od źródła ciepła do najdalej położonego pionu nie przekracza dwudziestu pięciu metrów, a różnica między źródłem ciepła a najniżej usytuowanym grzejnikiem wynosi minimum dwa metry.

Prawidłowo zamontowane grawitacyjne centralne ogrzewanie to przede wszystkim:

 • pewność funkcjonowania – do działania instalacji nie jest potrzebna energia pochodząca z zewnątrz budynku, na przykład do uruchamiania pompy,
 • niskie ciśnienie wody, które wynika wyłącznie z ciśnienia hydrostatycznego.

Tego typu instalacje co mają jednak również swoje wady, spośród których można wymienić chociażby brak możliwości samodzielnej regulacji, dużą pojemność wodną, a także kłopoty z prowadzeniem przewodów.

Z kolei w pompowej instalacji grzewczej, w odróżnieniu od systemów grawitacyjnych, przepływ wody jest wymuszany pompą obiegową. Głównym celem pompy jest pokonanie oporów przepływu wody w instalacji, które są spowodowane przez opory tarcia w przewodach. Tego typu centralne ogrzewanie ma to do siebie, że pozwala na większą swobodę w prowadzeniu przewodów, a co więcej, pozwala także na montaż kaloryferów poniżej kotła co.

Pompowe instalacje grzewcze mogą występować zarówno w systemie otwartym, jak i zamkniętym. Instalacja systemu otwartego to taka, w której przepływająca woda bezpośrednio styka się z powietrzem poprzez naczynie wzbiorcze, które jest umieszczane przez hydraulika w najwyższym punkcie instalacji. Tego rodzaju instalacje co są wymagane między innymi dla kotłów zasilanych na paliwo stałe, jak i dla układów, które współpracują z kominkiem z płaszczem wodnym.

System zamknięty, w odróżnieniu od instalacji otwartej, charakteryzuje się szczelnym oddzieleniem od atmosfery. Ma to swoje zalety – wiąże się to między z innymi z tym, że takie instalacje wyróżniają się większą trwałością i nie wymagają zbyt częstego uzupełniania wody w zładzie.

Zalety i wady centralnego ogrzewania

Centralne ogrzewanie umożliwia dostarczenie ciepła do zamontowanych kaloryferów zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody. Tego typu instalacja grzewcza ma to do siebie, że ciepło jest produkowane w jednym miejscu, dlatego wiąże się z zakupem tylko jednego kotła. To jednak nie jedyna zaleta tego rodzaju systemu ogrzewania. Wykonanie centralnego ogrzewania to również takie korzyści, jak:

 • brak zanieczyszczeń w ogrzewanych pomieszczeniach,
 • komfortowy system dostarczania paliwa,
 • większa powierzchnia w ogrzewanych lokalach,
 • możliwość zainstalowania ogrzewania podłogowego,
 • możliwość zasilenia energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych,
 • możliwość wyposażenia instalacji w automatykę bądź sterowniki,
 • pewna i bezpieczna eksploatacja.

Decydując się na wykonanie centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym czy firmie, trzeba również pamiętać o wadach, jakie niesie ze sobą tego rodzaju system grzewczy. Zalicza się do nich między innymi:

 • stosunkowo wysokie koszty wykonania instalacji grzewczej,
 • konieczność wygospodarowania dodatkowego pomieszczenia na umiejscowienie kotła grzewczego,
 • konieczność posiadania miejsca na składowanie paliwa,
 • duże prawdopodobieństwo przedostawania się do instalacji powietrza, co wiąże się z koniecznością odpowietrzania grzejników,
 • usterkowość, spowodowana zarówno niewłaściwą eksploatacją, jak i nieprawidłowym wykonaniem całego systemu,
 • dość duże koszty niesie ze sobą również naprawa oraz wymiana co.
Wykonanie i zasady montażu centralnego ogrzewania

Jako profesjonalna firma hydrauliczna z siedzibą na terenie miasta Poznań, zajmujemy się profesjonalnym wykonywaniem instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach, domach jedno i wielorodzinnych, instytucjach, a także w obiektach użyteczności publicznej.

Zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami, wyroby zastosowane w instalacji centralnego ogrzewania powinny być dobierane z uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w systemach ogrzewania oraz z uwzględnieniem jej korozyjności.

Wykonanie centralnego ogrzewania powinno odbywać się wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich materiałów (takich, jak między innymi polibutylen, polietylen wysokiej gęstości usieciowany, kopolimer blokowy polipropylenu, kopolimer statystyczny polipropylenu – random, miedź oraz stal odporna na korozję). Każdy nasz hydraulik posiada doskonałe rozeznanie w wyżej wymienionych materiałach, świadcząc nie tylko usługi hydrauliczne z zakresu montażu, ale także udzielając pomocy i fachowych porad dotyczących doboru właściwych rozwiązań oraz technologii.

Wykonując instalacje centralnego ogrzewania, szczególną uwagę zwracamy także na prawidłowy montaż kaloryferów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, grzejniki co należy montować pod oknami, w odległości minimalnej od podłogi do spodu kaloryfera i od wierzchni grzejnika do spodu parapetu, wynoszącej nie więcej niż piętnaście centymetrów. Dopuszczalny jest montaż kaloryferów w innym miejscu, jednak wówczas konieczne jest dobranie urządzenia o większej mocy cieplnej. Każdy grzejnik powinien być wyposażony w zawór termostatyczny, powrotny odcinający oraz w odpowietrznik ręczny.

Grzejniki mogą być przyłączane do instalacji centralnego ogrzewania poprzez:

 • podłączenie boczne (jest to najczęściej stosowane rozwiązanie), które daje możliwość podłączenia grzejnika zarówno z prawej, jak i z lewej strony,
 • podłączenie krzyżowe, stosowane zazwyczaj w sytuacjach, kiedy długość kaloryfera przekracza 2000 mm,
 • podłączenie siodłowe,
 • podłączenie odpodłogowe.
Armatura stosowana w instalacjach CO

Podobnie jak inne firmy instalacyjne, naszym klientom oferujemy wyłącznie wysokiej klasy rozwiązania i części stosowane w systemach centralnego ogrzewania. Są to:

 • zawory odcinające,
 • zawroty zwrotne i regulujące,
 • zawory bezpieczeństwa,
 • grzejnikowe zawory termostatyczne,
 • filtry,
 • ręczne i automatyczne odpowietrzniki,
 • naczynia zbiorcze otwarte lub przeponowe.
Najczęstsze błędy popełniane w trakcie montażu CO

System centralnego ogrzewania, tak jak wszystkie inne instalacje hydrauliczne, musi zostać profesjonalnie i rzetelnie wykonany, aby móc prawidłowo funkcjonować. Jednym z elementarnych czynników warunkujących właściwe działanie tego typu systemu grzewczego jest jego zaprojektowanie oraz wykonanie na podstawie posiadania prawdziwych danych o ogrzewanym obiekcie. Oznacza to, że montaż co powinien odbywać się po wcześniejszym dokładnym przeliczeniu strat ciepła, które są niezbędne do ustalenia mocy źródła ciepła. Wielu inwestorów często o tym zapomina, a konsekwencją pomyłek na tym etapie może być zbyt niska temperatura w pomieszczeniach w czasie mroźnych dni bądź zbyt wysokie koszty ogrzewania w stosunku do realnego zapotrzebowania na ciepło. Równie często popełnianym błędem w trakcie montażu instalacji centralnego ogrzewania jest pominięcie przeliczenia przepływów, co skutkuje zbyt dużym ciśnieniem dyspozycyjnym. Za wysokie ciśnienie powoduje powstanie hałasu we wszystkich elementach regulacyjnych systemu grzewczego, w tym także w zaworach grzejnikowych. Można się o tym przekonać, przykręcając zawór znajdujący się przy kaloryferze i słuchając, co dzieje się w instalacji. Efekt będzie słyszalny natychmiastowo w przypadku braku stabilizacji ciśnienia.

Dość powszechnymi błędami związanymi z montażem co są także: niewłaściwy dobór grzejników, nieprawidłowe umiejscowienie czujników temperatury oraz zła jakość wody. Wszystkie te czynniki mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie instalacji centralnego ogrzewania, przyczyniać się do jej korodowania, a co za tym idzie, skracać jej żywotność.

Montaż, wymiana i naprawa CO

Poza montażem, nasza firma hydrauliczna zajmuje się również świadczeniem usług związanych z wymianą oraz naprawą instalacji centralnego ogrzewania. Każdy z naszych hydraulików w Poznaniu specjalizuje się w montażu kotłów, pomp, kaloryferów, zaworów, a także rur doprowadzających. Jesteśmy w stanie dokonać wymiany co bez konieczności unieruchamiania pionów, gdyż dysponujemy wysokiej klasy sprzętem zamrażającym.

Wśród usług hydraulicznych świadczonych przez naszą firmę znajdują się także specjalistyczne naprawy instalacji, w ramach których zajmujemy się odpowietrzaniem grzejników. Każdy nasz hydraulik doskonale zdaje sobie sprawę, że zapowietrzone i zimne grzejniki stanowią jeden z najczęstszych problemów występujących w instalacjach hydraulicznych. Zasysanie powietrza trzeba koniecznie wyeliminować, gdyż może ono prowadzić do rozwoju korozji, a to z kolei przyczyni się do nieprawidłowego funkcjonowania całego systemu grzewczego.

Nasz hydraulik, poza naprawą czy wymianą co, jest w stanie także dokładnie sprawdzić centralne ogrzewanie w mieszkaniu, domu, firmie bądź w obiekcie użyteczności publicznej. W ten sposób można uniknąć groźnych procesów korozyjnych niszczących kaloryfery oraz zapobiegnąć powstawaniu nieprzyjemnych odgłosów z rur i grzejników.

Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: