Główne profile działalności firmy Twój Instalator to kompleksowe usługi hydrauliczne, w tym między innymi naprawy i remonty kanalizacji, które wykonujemy na obszarze całego miasta Poznań i okolic. Nieustanny rozwój przedsiębiorstwa w dziedzinie instalatorstwa sprawił, że dzisiaj posiadamy zespół wykwalifikowanych i doświadczonych hydraulików, którzy są w stanie zmierzyć się z każdym, nawet najbardziej skomplikowanym zadaniem.

Instalacje kanalizacji stanowią niezbędne wyposażenie każdego budynku mieszkalnego, firmowego, a także użyteczności publicznej. Tego typu systemy są poddawane nieustannemu działaniu wielu różnorodnych czynników, które mają wpływ na ich stopniowe zużycie.

Jako profesjonalna firma instalacyjna, wszystkim klientom proponujemy szeroki zakres wysokiej jakości usług związanych z obsługą instalacji kanalizacyjnych. Zajmujemy się nie tylko naprawami i remontami kanalizacji. Nasza specjalność to także montaż rur kanalizacyjnych i fachowa budowa kanalizacji sanitarnej. Z pomocy naszych doświadczonych hydraulików mogą korzystać zarówno osoby prywatne, jak również firmy, instytucje i zarządcy obiektów użyteczności publicznej z Poznania.

Najczęstsze problemy z kanalizacją

O tym, jak ważną funkcję spełnia domowa instalacja kanalizacyjna na ogół przekonujemy się w sytuacji niespodziewanej awarii lub usterki. Gdy ze znajdującą się w naszym domu kanalizacją zacznie dziać się coś niepokojącego, wówczas z całą pewnością to zauważymy, a nawet odczujemy tego skutki.

Jednym z najczęstszych problemów związanych z eksploatacją instalacji kanalizacyjnej jest po prostu jej zatkanie. Najczęściej kłopot ten powstaje z naszej winy, gdyż często do kanalizacji wrzucamy wiele różnorodnych odpadów, które w rzeczywistości wcale nie powinny do niej trafić. Wszelkiego typu odpadki, a zwłaszcza tłuszcze, są w stanie zatkać instalację. W takiej sytuacji niezbędne jest fachowe czyszczenie kanalizacji, które hydraulik można przeprowadzić zarówno metodą mechaniczną, jak i ciśnieniową.

Kolejnym problemem, bardzo często związanym z domową kanalizacją, jest wydobywający się z niej nieprzyjemny zapach. Co ciekawe, na ogół jest on odczuwalny nie tylko w pomieszczeniu, ale również na zewnątrz budynku. Powodem ulatniania się gazów kanalizacyjnych na zewnątrz jest przede wszystkim wysysanie wody z syfonów, a to z kolei jest spowodowane niewłaściwą wentylacją całej instalacji kanalizacyjnej. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy fachowej firmy hydraulicznej świadczącej usługi instalacyjne. Zaniedbanie wyżej wymienionych problemów może skutkować wieloma nieprawidłowościami, a w efekcie prowadzić nawet do konieczności wymiany kanalizacji.

Uszkodzenia przyłączy kanalizacyjnych w Polsce

Zgodnie z badaniami, które są prowadzone w naszym kraju od 1995 roku, dotyczącymi stopnia sprawności instalacji kanalizacyjnych, jedną z najczęściej występujących usterek w przewodach instalacyjnych jest nieszczelnie wykonane przyłącze z kolektora kanalizacyjnego do przykanalika.

Najczęściej do nieszczelności dochodzi na skutek nieprawidłowego montażu rur kanalizacyjnych. Zróżnicowane materiały (tworzywa sztuczne, takie jak PP, PCV, PE oraz GFK) wymagają specjalistycznych części przejściowych, o czym nie zawsze pamięta każdy instalator. Skala możliwych kombinacji jest dość duża i to między innymi z tego względu nieszczelności na przyłączach stanowią jeden z poważniejszych problemów eksploatacyjnych na polskich instalacjach kanalizacji.

Oznacza to, iż jedną z najczęściej diagnozowanych szkód w trakcie remontu czy naprawy instalacji jest nieszczelnie bądź wadliwie wykonany przykanalik. Skutkami nieszczelnych przyłączeń mogą być:

 • zanieczyszczenia wód gruntowych wypływającymi ściekami gospodarczymi lub technologicznymi,
 • zamulenie instalacji kanalizacji,
 • obciążenie oczyszczalni ścieków na skutek infiltracji do kolektorów wód gruntowych,
 • kłopoty z eksploatacją kolektorów, zwłaszcza przy płukaniu wysokociśnieniowym.

Rozwiązaniem wszystkich wyżej wymienionych problemów może być zastosowanie specjalistycznych systemów szczelnych przyłączy dostępnych na rynku. Po tego rodzaju rozwiązania coraz częściej sięgają profesjonalne firmy instalacyjne. Ważne jest, aby takie przyłącza posiadały polską Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej i spełniały rygorystyczne wymagania europejskich norm (między innymi normy PN-EN 476).

Wymiana instalacji kanalizacji – kiedy warto się na nią zdecydować?

Kompleksowe usługi instalacyjne świadczone przez naszą firmę obejmują nie tylko budowę czy montaż kanalizacji, ale również jej wymianę. Montaż nowych rur kanalizacyjnych przeprowadza się najczęściej przy okazji gruntownego remontu takich pomieszczeń, jak łazienka czy kuchnia. Oczywiście może się zdarzyć, że budowa nowej kanalizacji będzie musiała zostać przeprowadzona w trybie awaryjnym (na przykład w sytuacji, gdy rury przestaną skutecznie odprowadzać wodę lub pojawią się nagłe przecieki).

Rury w instalacji wodno-kanalizacyjnej mogą stać się niedrożne na skutek nagromadzenia się w nich wielu różnych osadów. Gdy usługa czyszczenia kanalizacji przez hydraulika nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wówczas warto zastanowić się nad koniecznością wymiany instalacji. Mogą również pojawić się problemy z domknięciem baterii oraz zapychaniem się filtrów przy podłączeniach.

W przypadku montażu instalacji kanalizacyjnej z zastosowaniem rur i kształtek żeliwnych, częstym uszkodzeniem okazują się być wżery korozyjne, przyczyniające się do powstawania nieszczelności. Oczywiście można uszczelniać uszkodzone miejsca specjalnym kitem, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że przecieki zaczną pojawiać się w innych częściach rur.

Niekiedy może też zdarzyć się całkowite zapchanie rur kanalizacyjnych, w szczególności, gdy montaż kanalizacji został przeprowadzony z niedostatecznym spadkiem. Wówczas również konieczna może być wymiana całej instalacji.

Nowoczesne technologie naprawy instalacji kanalizacyjnych

Współcześnie funkcjonujące na rynku usług instalacyjnych firmy hydrauliczne proponują nam coraz to nowocześniejsze technologie naprawy oraz wymiany kanalizacji. Jest to związane między innymi z dynamicznie rozwijającymi się technikami bezwykopowymi, ograniczającymi czy nawet wręcz eliminującymi uciążliwe wykopy.

Zarówno remonty, jak i wymiana kanalizacji prowadzona technologią bezwykopową, skutecznie ogranicza dewastację środowiska naturalnego, redukując przy tym koszty społeczne. Przy zastosowaniu tego typu metod kluczową rolę odgrywają dokładne przeglądy oraz badania lokalne, które minimalizują ryzyko natknięcia się na nieprzewidziane przeszkody podczas wykonywania prac związanych z naprawą czy remontem kanalizacji.

Warto podkreślić, że wymiana kanalizacji metodami bezwykopowymi jest traktowana jako modernizacja i nie wymaga pozwolenia na budowę. Tego rodzaju technologie umożliwiają przeprowadzanie:

 • napraw punktowych, w sytuacji gdy na odcinku danego przewodu kanalizacyjnego znajdującego się między studzienkami znajdują się pojedyncze uszkodzenia,
 • napraw z zastosowaniem iniekcji, polegających na wprowadzeniu do wnętrza uszkodzonego odcinka przewodu kanalizacyjnego specjalistycznego walcowego packera trójkomorowego i wykonaniem iniekcji,
 • napraw z zastosowaniem walcowych wkładów odcinkowych, które zostały opracowane do renowacji przewodów kanalizacyjnych o średnicach 150-1000.

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnych

Zakres usług wykonywanych przez zespół wykwalifikowanych instalatorów z naszej firmy hydraulicznej w ramach konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnych obejmuje między innymi:

 • likwidację przecieków na pionach i poziomach kanalizacyjnych,
 • naprawy instalacji wraz z usuwaniem nieszczelności,
 • wymianę dwuzłączek instalacyjnych,
 • montaż rur kanalizacyjnych,
 • wymianę uszkodzonych wodomierzy, pomp kanalizacyjnych i zaworów,
 • uszczelnianie armatury, zwłaszcza baterii oraz zaworów w częściach wspólnych nieruchomości,
 • uzupełnianie wody w instalacji kanalizacji,
 • awaryjną naprawę instalacji łącznie z wymianą rur,
 • udrażnianie i czyszczenie kanalizacji metodą mechaniczną bądź ciśnieniową,
 • inne usługi hydrauliczne po wcześniejszym uzgodnieniu z usługodawcą.
Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: