Twój Instalator, jako profesjonalna firma hydrauliczna, świadczy kompleksowe usługi instalacyjne na terenie całego miasta Poznań i okolic. Naszą specjalnością jest szeroko pojęte instalatorstwo, w szczególności montaż i budowa kanalizacji, ale zajmujemy się również naprawami instalacji (remontami oraz wymianą) oraz udrażnianiem i czyszczeniem kanalizacji. Oferta naszej firmy hydraulicznej jest skierowana zarówno do osób prywatnych, jak również do instytucji, właścicieli przedsiębiorstw i zarządców obiektów użyteczności publicznej.

Podział instalacji kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacji, które nasi hydraulicy wykonują na obszarze całego miasta Poznań, służą do odprowadzania z budynków ścieków gospodarczych oraz powstałych w wyniku procesów technologicznych i wód opadowych. W zależności od przeznaczenia oraz charakteru ścieków, wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje instalacji:

 • kanalizację deszczową,
 • kanalizację sanitarną.

Biorąc pod uwagę zasadę funkcjonowania, instalacje kanalizacji możemy podzielić na:

 • grawitacyjne, w których do spływu ścieków dochodzi samoistnie (jest to związane ze spadkiem przewodów odpływowych),
 • ciśnieniowe, charakteryzujące się tym, iż odprowadzanie ścieków odbywa się za pomocą próżni wytwarzanej w instalacji kanalizacyjnej (przewody odpływowe mogą pozostać bez spadku),
 • podciśnieniowe, w których ścieki są przepompowywane na wyższy poziom bądź do położonego nieco dalej zbiornika (lub kolektora grawitacyjnego poprzez specjalną pompę ścieków).

Zasady montażu instalacji kanalizacyjnych

Obecnie firmy hydrauliczne najczęściej projektują instalacje kanalizacji jako grawitacyjne, w których ścieki spływają pod swoim własnym ciężarem. Taki system musi być poprawnie wykonany, gdyż nawet najmniejszy błąd hydraulika może być powodem wielu uciążliwych problemów oraz niewłaściwego funkcjonowania całej instalacji.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi prawa budowlanego, przewody instalacji kanalizacyjnej powinny być prowadzone po wewnętrznych ścianach budynku, a temperatura pomieszczeń, przez które przebiega instalacja, nie może być niższa niż 0 °C (w przeciwnym razie przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej, hydraulik jest zobowiązany do wykonania precyzyjnej izolacji przewodów).

Budowa kanalizacji jest procesem, w którym bardzo ważnym etapem jest prawidłowy montaż pionów kanalizacyjnych. Pion na całej wysokości powinien posiadać taką samą średnicę, która nie może być mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Co więcej, piony, które hydraulik wykonuje z tworzyw sztucznych, muszą mieć stałe podpory, rozmieszczone nie rzadziej niż co druga kondygnacja obiektu. Przejścia przez stropy z rur tworzywowych należy wykonać w tulejach ochronnych, które powinny wystawać przynajmniej trzy centymetry powyżej poziomu podłogi.

Montaż instalacji kanalizacyjnej jest także związany z instalacją poziomów kanalizacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przewody odpływowe układane w ziemi, powinny być rozmieszczone równolegle i prostopadle do przegród budowlanych, aby w żaden sposób nie zagrażały stateczności konstrukcyjnej budynku. Najlepiej jest je układać na podsypce piaskowej o grubości około piętnastu-dwudziestu centymetrów. Na odpływach ze stacji benzynowych, warsztatów samochodowych, itp., należy stosować specjalne separatory substancji ropopochodnych. Na długich odcinkach poziomych instalacji kanalizacji zaleca się natomiast stosowanie rewizji poziomych, które należy umieszczać w odległościach nie większych niż co piętnaście centymetrów. Rewizje powinno się stosować każdorazowo przy kaskadach kanałowych, umieszczając je powyżej kaskad.

Aby instalacja kanalizacji przebiegła w sposób prawidłowy, należy zwrócić szczególną uwagę przede wszystkim na takie czynniki, jak:

 • wybór właściwych rur – nie bez znaczenia jest zwłaszcza ich przekrój, a także grubość ścianek,
 • dokonanie zagęszczenia gruntu znajdującego się pod rurą,
 • uwzględnienie spadków,
 • zastosowanie odpowiednich trójników oraz kolan,
 • zadbanie o uszczelki,
 • odpowietrzenie kanalizacji.

Domowa kanalizacja – z jakiego materiału?

Na chwilę obecną firmy instalacyjne do budowy kanalizacji wykorzystują przede wszystkim systemy oparte na tworzywach sztucznych. Są to między innymi takie materiały, jak: PCV, PP, HDPE oraz ich konfiguracje z różnymi surowcami mineralnymi, które są dodawane do tworzyw sztucznych w celu zwiększenia masy przewodów.

Rury wyprodukowane z polipropylenu, z których układa się instalacje kanalizacji, cechuje dość duża odporność chemiczna, a także stosunkowo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej. Rozwiązania polipropylenowe są ponadto odporne na działanie niskich i wysokich temperatur. Budowa kanalizacji z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych jest dzisiaj najczęściej praktykowana – rury oraz kształtki z PCV czy PP mają bardzo dobre parametry hydrauliczne, są lekkie, a co więcej, montuje się je łatwo i szybko.

Montaż kanalizacji jest także możliwy przy zastosowaniu rur wykonanych z kamionki. Jest to materiał nieco mniej popularny, stosowany niekiedy do budowy przewodów odpływowych zewnętrznych lub wewnętrznych. Kamionka charakteryzuje się gładką powierzchnią wewnętrzną, dzięki czemu ma małe opory hydrauliczne. Surowiec ten jest jednak mało wytrzymały na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne – z tego względu w trakcie budowy kanalizacji z zastosowaniem elementów kamionkowych konieczne jest wykonanie dodatkowych uszczelnień.

Jeszcze jednym rozwiązaniem jest montaż betonowych rur kanalizacyjnych, które, podobnie jak elementy kamionkowe, najczęściej są używane do budowy przewodów odpływowych zewnętrznych i wewnętrznych. Rury betonowe są ciężkie i krótkie, a także mało wytrzymałe na ścieranie i zgniatanie. Do ich zalet zalicza się natomiast wysoką odporność na wahania temperatur oraz na działanie środków chemicznych.

Oczywiście warto tu zaznaczyć, że większość instalatorów ma swoje własne preferencje, najchętniej decydując się na montaż rur kanalizacyjnych z materiałów, które są im dobrze znane.

Decydując się na wykonanie rurociągów z tworzyw innych, niż zostały uwzględnione w projekcie, wówczas nie wolno zapominać, że takie rozwiązanie będzie wymagać przeliczenia średnic przewodów na równoważne – tak, aby średnice wewnętrzne pozostały bez zmian, pomimo dokonania modyfikacji ich wymiarów zewnętrznych. W przeciwnym razie montaż instalacji kanalizacyjnej może zostać dokonany nieprawidłowo, co będzie skutkować złym funkcjonowaniem całego systemu odprowadzającego ścieki.

Naprawy, remonty i wymiana instalacji kanalizacji

Poza budową kanalizacji i montażem rur kanalizacyjnych, firma Twój Instalator, proponuje także kompleksowe usługi instalacyjne i hydrauliczne, w ramach których oferujemy między innymi:

 • naprawy instalacji kanalizacyjnych,
 • remonty kanalizacji,
 • czyszczenie kanalizacji,
 • wymianę instalacji kanalizacyjnych.

Zarówno naprawy, jak i remonty kanalizacji rozpoczynamy od usunięcia starych rur, do miejsca, w których łączą się z szambem, odbiornikiem ścieków lub z siecią kanalizacyjną. Nasz hydraulik sprawnie zdemontuje nowe, jak i starsze rury, żeliwne lub stalowe, posiadające uszczelnienia z nasmołowanych sznurów lub zaprawy cementowej. W trakcie remontu lub wymiany kanalizacji, jesteśmy w stanie dokonać zmiany jej przebiegu, jednak w niektórych sytuacjach konieczne jest wówczas wykonanie nowych przekuć przez ściany oraz stropy (konieczne jest wcześniejsze dokładne sprawdzenie, czy nie spowoduje to przebicia zbrojenia lub belek nośnych).

Remonty i wymiana kanalizacji to nie jedyna nasza specjalność. Dla klientów prywatnych, firmowych i instytucjonalnych świadczymy także kompleksowe usługi hydrauliczne związane z profesjonalnym czyszczeniem kanalizacji na terenie miasta Poznań. Wykonujemy udrożnienia instalacji zarówno metodą mechaniczną (tzw. spiralą elektryczną), jak również czyszczenie kanalizacji sposobem ciśnieniowym (przy użyciu właściwych końcówek roboczych specjalistycznej maszyny, umożliwiających skuteczne usunięcie ze ścianek rur różnych osadów).

Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: