Zdarza się, że posiadana instalacja centralnego ogrzewania nie należy już do najnowszych. Wówczas wymiana niektórych elementów takich jak kocioł, grzejniki czy rury może okazać się niezbędna. Stan instalacji centralnego ogrzewania najlepiej oceni instalator. Wynik takich oględzin niekoniecznie musi być negatywny. Może się okazać, że rury nie są zbyt skorodowane i mogą służyć jeszcze przynajmniej przez kilka lat. Jeżeli jednak planowana jest wymiana kotła lub grzejników, powinno się najpierw zlecić instalatorowi przepłukanie instalacji grzewczej. Pozwoli to na usunięcie zanieczyszczeń stałych, na które nowoczesne kotły są bardzo wrażliwe. Wymiana rur okaże się niezbędna także wtedy, gdy zmienia się rozmieszczenie i ustawienie grzejników albo widoczne elementy instalacji grzewczej są ukrywane w bruzdach ściennych.

 

Często użytkownicy centralnego ogrzewania decydują się na wymianę rur stalowych na plastikowe. W takim przypadku warto sprawdzić, czy instalator pamiętał o ich dużej rozszerzalności cieplnej i zastosował uchwyty do rur oraz tuleje dystansowe w przejściach przez ściany. Jeżeli w domu zamontowana jest instalacja centralnego ogrzewania typu zamkniętego, warto pamiętać o ograniczeniu przedostawania się tlenu do wody grzewczej. Jeżeli więc planujemy zakup i montaż rur plastikowych, to muszą to być rury wielowarstwowe i posiadające metalową wkładkę antydyfuzyjną. Na zjawisko dyfuzji nie są podatne rury miedziane, stalowe i metalowe. W przypadku otwartej instalacji centralnego ogrzewania przenikanie tlenu przez ścianki rur nie ma większego znaczenia.

Rury znajdujące się w kotłowni, piwnicy i garażu wymagają ponadto izolacji cieplnej. Często kotły służą też do podgrzewania wody do bardzo wysokiej temperatury. Sytuacja taka ma miejsce np. w kotłach węglowych. Wówczas rury znajdujące się w pobliżu kotła powinny być dodatkowo izolowane odporną na wysoką temperaturę wełną mineralną lub pianką poliuretanową. Rury biegnące dalej można izolować już zwykłą pianką polietylenową. W pomieszczeniach ogrzewanych żadna izolacja nie jest już potrzebna.

Najważniejszym elementem instalacji centralnego ogrzewania jest kocioł. Przy modernizacji całego systemu może być konieczna także jego wymiana na nowy. Zawsze wtedy powstaje pytanie, na jaki. Do wyboru mamy kotły gazowe, olejowe, na paliwo stałe i elektryczne. Kocioł gazowy warto posiadać wówczas, gdy do posesji jest doprowadzona sieć gazowa. Atutem kotła gazowego jest brak poświęcania dużej ilości czasu na jego obsługę. Ponadto może on posiadać zamkniętą lub otwartą komorę spalania. Kotły te mogą być również kondensacyjne i tradycyjne. Kondensacyjne cechują się dużą sprawnością.

Kotły na olej opałowy również praktycznie nie wymagają obsługi. Olej musi być jednak trzymany w budynku, co wymaga dodatkowej przestrzeni na jego przechowywanie.

Kotły na paliwa stałe są bardzo zróżnicowane konstrukcyjnie. Przystosowane są do spalania różnych typów paliwa, zróżnicowany jest także stopień ich automatyzacji, co bezpośrednio przekłada się na uciążliwość obsługi. Kotły nowoczesne posiadają ponadto podajnik i zbiornik paliwa, który może być uzupełniany nawet co kilka dni.

Kocioł elektryczny jest zazwyczaj uzupełnieniem już istniejącej instalacji grzewczej. Stosuje się go przy rozbudowie domu, adaptacji poddasza lub dłuższej nieobecności domowników. Nie wymaga obsługi ani budowy komina.

Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: