W instalacji centralnego ogrzewania gorąca woda jest doprowadzana do grzejników poprzez odpowiednie systemy rur. Od kotła prowadzona jest główna rura zasilająca, od której odchodzą przewody rozprowadzające gorącą wodę do grzejników. Za pomocą pionów doprowadza się ją do grzejników na wyższych kondygnacjach. W starszych domach spotykamy jeszcze wiele pionów grzewczych, ale obecnie stara się ograniczać ich liczbę do maksymalnie dwóch.

Przewody rozprowadzające mogą być podłączone do przewodu zasilającego na trzy sposoby: systemem trójnikowym, rozdzielaczowym i jednorurowym.

W systemie trójnikowym do rur rozprowadzających, podłączonych do rury zasilającej, wychodzącej z kotła, podłącza się za pomocą trójników odcinki instalacji do każdego grzejnika, czyli wykonuje się tzw. podejścia pod grzejnik. Rury prowadzi się w bruzdach ściennych, podłodze lub w listwach maskujących. Do wykonania takiej instalacji stosuje się zarówno rury miękkie (polibutylen), jak i sztywne (miedź, stal). Gdy prowadzimy rury w podłodze, pod warstwą betonu, połączenia trójnikowe muszą być zabezpieczone i odporne na obciążenia mechaniczne.

W systemie rozdzielaczowym do głównej rury zasilającej montuje się rury rozprowadzające, w których montuje się rozdzielacze. Do nich podłącza się osobno przewód zasilający i powrotny do każdego grzejnika. Dzięki temu spada liczba połączeń, a rury można prowadzić najkrótszą drogą do grzejnika. W przypadku awarii jednego z grzejników można odłączyć go od instalacji, nie zakłócając pracy pozostałych jej elementów. W takiej instalacji stosuje się najczęściej rury miedziane lub z tworzywa, układane w podłodze, w rurach osłonowych. Jeden rozdzielacz może zasilić nawet 12 grzejników.

System jednorurowy jest dziś rzadko spotykany. Od głównej rury zasilającej lub pionu prowadzi się jedną rurę rozprowadzającą do najbliższego grzejnika, która biegnie dalej, przez kolejno położone grzejniki w domu. Rura powrotna dla pierwszego grzejnika staje się jednocześnie rurą zasilająca dla następnego, a tym samym temperatura wody w dalszych częściach instalacji staje się coraz niższa. Rozwiązanie to stosuje się tylko w małych domach o niewielkiej liczbie grzejników.

Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: