System wentylacji instalacji kanalizacyjnej

System wentylacji kanalizacji odgrywa bardzo ważną rolę w tej instalacji. Jego zadaniem jest usuwanie na zewnątrz budynku gazów powstałych na skutek jej użytkowania oraz zapobieganie powstawaniu podciśnienia, które mogłoby wysysać wodę z syfonów armatury kuchennej i łazienkowej, doprowadzając tym samym do powstawania w domu nieprzyjemnego zapachu.

Przenikaniu zapachów z kanalizacji do pomieszczeń zapobiega syfon. Jest to zamknięcie wodne w postaci odpowiednio wygiętej rury lub kształtki umieszczane przed każdym urządzeniem sanitarnym. Wypełniająca jej woda zapobiega przenikaniu zapachów, a kształt uniemożliwia jej odpływ z syfonu.

Niestety, gdy system napowietrzania i odpowietrzania kanalizacji jest zatkany lub źle zaprojektowany, może dochodzić do powstawania korka wodnego, podczas przepływu większej ilości ścieków w rurach kanalizacyjnych. Powstałe wtedy podciśnienie może wysysać wodę z syfonów, a tym samym doprowadzić do wydostawania się zapachów z instalacji.

Dlatego ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacyjnego, który odprowadzi gazy i zapobiegnie powstawaniu podciśnienia w instalacji. Każdy pion powinien być zakończony rurą wentylacyjną wyprowadzoną na zewnątrz budynku (najlepiej przez dach) i zakończony wywietrznikiem. Rura ta może być mniejsza o dwie dymensję od pionu, dobrze jednak, gdy jest co najmniej równa średnicy pionu. Czasem niemożliwe jest aby każdy pion posiadał wywietrznik, można wtedy podłączyć piony (jednak nie więcej niż 5) do wspólnej rury wentylacyjnej o odpowiednio większej średnicy. Bezwzględnie rura wentylacyjna z wywietrznikiem powinna kończyć najdalej położony, od miejsca wyprowadzania ścieków, pion.

W celu napowietrzenia instalacji, gdy nie można wyprowadzić pionu na zewnątrz budynku, stosuje się zawory napowietrzające. Utrzymują one właściwe ciśnienie w rurach i tym samym zapobiegają przenikaniu brzydkich zapachów (oczywiście nie zastąpią całkowicie wywietrzników). Bardzo ważne jest też, stosowanie rur kanalizacyjnych o odpowiednich średnicach. Ich przekrój powinien być dostosowany do liczby i rodzaju podłączonych urządzeń sanitarnych. Ograniczy to ryzyko powstania podciśnienia w instalacji.

Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: