Kilka słów o centralnym ogrzewaniu

Klimat w którym znajduje się nasz kraj sprawia, że budowa domu bez efektywnego systemu grzewczego jest niemożliwy. Omówmy pokrótce zasadę działania instalacji centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym.

Instalacja centralnego ogrzewania jest to instalacja służąca do ogrzewania budynków. Pomieszczenia w nim są ogrzewane za pomocą pary wodnej, wody lub gorącego powietrza. Jest ono rozprowadzane po pomieszczeniach za pomocą systemu rur i grzejników, podłączonych do kotła, którego zadaniem jest nadanie odpowiedniej temperatury czynnikowi rozprowadzającemu ciepło. Kotły te są zasilane paliwem stałym (np. węgiel, drewno), gazem ziemnym lub olejem opałowym.

Najpowszechniejsze są instalacje, w których ciepło przekazywane jest za pomocą gorącej wody. Rury prowadzą ogrzaną wodę do grzejników, które oddają ciepło, po czym wracają nimi z powrotem do zbiornika, w którym następuje jej ponowne podgrzanie przez kocioł. Woda ma temperaturę około 60º C w przypadku instalacji niskotemperaturowej lub 95º C w przypadku instalacji wysokotemperaturowej.

Różne są też sposoby wymuszania obiegu ciepłej wody w budynku, może być ono grawitacyjne, gdy ciepła woda o mniejszej gęstości przemieszcza się w górę, a zimna w dół lub wymuszone przez pompę. W domach jednorodzinnych stosuje się najczęściej to drugie rozwiązanie.

Występują dwa sposoby dostarczania cieplej wody do grzejników: systemem, w którym do każdego grzejnika dochodzi rura zasilająca i oprowadzająca, tzw. system dwururowy lub systemem jednorurowy, w którym ogrzana woda przechodzi po kolei przez wszystkie grzejniki, a następnie trafia z powrotem do źródła ciepła.

W kolejnym artykule omówimy rodzaje grzejników stosowanych w instalacjach c.o., ich wady i zalety.

Twój Instalator Janusz Więcław
ul. Wolsztyńska 13/3, 60-361 Poznań
woj. wielkopolskie,
tel: +48 518 595 158 kontakt@twojinstalator.pl
NIP: 7780163186
Mapa Wielkopolski

Regiony Poznania:

Okolice Poznania: